Niniejsza Polityka prywatności (określana w tym dokumencie jako „niniejsza Polityka”) opisuje sposób, w jaki firma gambet.net obsługuje przekazywane jej przez klienta informacje i dane osobowe umożliwiające efektywne zarządzanie relacją z klientem.

Niniejsza Polityka jest stosowana do naszych witryn internetowych, aplikacji, produktów i/lub usług powiązanych z niniejszą Polityką lub bez osobnej polityki prywatności (określane w niniejszym dokumencie jako „nasze usługi”). Celem niniejszej Polityki prywatności jest poinformowanie klienta o gromadzonych przez nas danych, powodzie ich gromadzenia, sposobie ich przetwarzania, podmiotach, którym udostępniamy owe dane osobowe, prawach klienta związanych z gromadzeniem, przetwarzaniem i udostępnianiem takich danych oraz omówienie wszelkich istotnych zagadnień związanych z prywatnością i bezpieczeństwem.

Wszelkie udostępniane przez klienta lub gromadzone już przez nas dane osobowe będą przetwarzane w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności. Wszelkie informacje zostaną udostępnione przez dowolną z witryn internetowych firmy gambet.net („Witryna internetowa”) lub dowolnymi innymi metodami, które gambet.net może z czasem udostępnić.

Zapoznając się z niniejszą Polityką, klient potwierdza, że jego dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób opisany w niniejszej Polityce. Jeśli klient nie akceptuje postanowień niniejszej Polityki prywatności, nie może korzystać z Witryny internetowej ani w żaden inny sposób udostępniać nam swoich danych osobowych.

Definicje

Administrator danych

„Administrator danych” to osoba fizyczna lub prawna, organ administracyjny, urząd lub inny organ, który samodzielnie lub we współpracy określa cele i środki przetwarzania danych osobowych; na obszarach, w których cele i środki przetwarzania danych osobowych są określone przepisami prawa Unii lub państwa członkowskiego, administrator lub kryteria jego wyboru mogą wynikać z przepisów prawa Unii lub państwa członkowskiego.


Podmiot przetwarzający dane

„Podmiot przetwarzający dane” to osoba fizyczna lub prawna, organ administracyjny, urząd lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.


Dane osobowe

„Dane osobowe” to jakiekolwiek informacje umożliwiające identyfikację klienta lub dotyczące osoby zidentyfikowanej lub umożliwiające jej identyfikację.


Bezpieczeństwo

gambet.net przechowuje dane osobowe klienta w formie cyfrowej na zaszyfrowanych dyskach twardych.

Ochrona danych osobowych

Przechowywane przez nas dane osobowe są chronione przy użyciu najlepszych procesów i systemów bezpieczeństwa będących standardem w branży. Nasze zaangażowanie w kwestie ochrony danych osobowych nie ogranicza się tylko do jakości i wysokich standardów – obejmuje również najlepsze i najbardziej efektywne stosowanie przepisów prawa. Jesteśmy zobowiązani do przetwarzania tylko danych osobowych, których przetwarzanie jest konieczne i uzasadnione, zgodnie z zasadami ustanowionymi przez rozporządzenie GDPR.


Przetwarzanie na podstawie naszych uzasadnionych interesów

Nasze uzasadnione interesy mają miejsce, jeśli występuje powód biznesowy lub handlowy, dla którego wymagane jest przetwarzanie danych osobowych. W takim przypadku podejmujemy się zapewnienia ochrony wszelkich danych osobowych klienta w sposób, który jest uczciwy względem klienta i nie narusza jego interesów.

Jeśli postanowimy przetwarzać dane osobowe klienta na podstawie uzasadnionego interesu, poinformujemy go o tym, przedstawimy uzasadniony interes oraz zapewnimy mu możliwość zadawania pytań i wniesienia sprzeciwu dotyczącego takiego przetwarzania danych. Należy podkreślić, że gambet.net nie jest zobowiązana do zaprzestania przetwarzania danych, jeśli podstawa prawna przetwarzania wyklucza prawo klienta do sprzeciwu.

Przetwarzanie na podstawie zgody klienta

Zgoda nie jest jedyną podstawą zobowiązującą do przetwarzania danych osobowych klienta lub do niego uprawniającą. Będziemy przetwarzać dane osobowe na podstawie zgody klienta, w przypadkach, w których skorzystanie z właściwej podstawy prawnej nie będzie możliwe lub postanowimy nie opierać się na niej (np. dla zapewnienia zgodności z przepisami prawa lub ze względu na uzasadnione interesy). W przypadku przetwarzania danych osobowych klienta na podstawie jego zgody klient zachowuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie w sposób, za pomocą którego została ona pierwotnie udzielona. Gdy klient postanowi skorzystać z prawa do wycofania zgody, określimy, czy możemy (lub mamy obowiązek) przetwarzać dane osobowe klienta zgodnie z podstawą prawną inną niż zgoda klienta. W takim przypadku poinformujemy o tym klienta. Wycofanie zgody klienta nie unieważni czynności przetwarzania danych przeprowadzonych przed wycofaniem zgody.

Przetwarzanie na podstawie zgody

Aby uniknąć nieporozumień, pragniemy podkreślić, że w przypadkach, w których nie będzie możliwe zastosowanie innej podstawy prawnej lub wybierzemy niekorzystanie z niej (np. nasze uzasadnione interesy), będziemy przetwarzać dane osobowe klienta na podstawie jego zgody.

W przypadkach, w których przetwarzamy dane na podstawie zgody klienta ( której nigdy nie założymy, a zostanie ona uzyskana w sposób czytelny dla klienta), KLIENT MA PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY W DOWOLNYM MOMENCIE w sposób, w który została ona pierwotnie udzielona.

Jeśli klient postanowi skorzystać z prawa do wycofania zgody w dowolnym momencie (pisząc do nas na adres korespondencyjny lub podany niżej adres e-mail), określimy, czy w danym momencie istnieje inna podstawa prawna do przetwarzania jego danych osobowych (na przykład obowiązujący nas wymóg prawny) uprawniająca nas (lub zobowiązująca) do przetwarzania danych osobowych klienta bez jego zgody, o czym zostanie on poinformowany.

Klient może odmówić udostępnienia danych osobowych, ale w przypadku odmowy udostępnienia nam danych wymaganych do świadczenia usług świadczenie ich klientowi może nie być możliwe (zwłaszcza jeśli zgoda klienta jest jedyną dostępną podstawą prawną).

Podkreślamy, że zgoda klienta nie jest jedyną podstawą prawną umożliwiającą nam przetwarzanie jego danych osobowych. W poprzedniej sekcji powyżej określiliśmy różne podstawy prawne, na podstawie których możemy przetwarzać dane osobowe klienta w konkretnych celach.

Przechowywanie danych

Przechowujemy dane przez ograniczony czas, gdy jest to konieczne do uzasadnionych celów biznesowych lub prawnych. Dbamy o to, aby nasze usługi chroniły informacje przed ich przypadkowym lub nieuprawnionym usunięciem. Dlatego może wystąpić opóźnienie między usunięciem informacji przez klienta a usunięciem kopii danych z naszych systemów aktywnych i kopii bezpieczeństwa. 

Polityka Cookies

Ciasteczka (ang. cookies) są to niewielkie informacje (pliki) tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika w pamięci urządzenia (komputer, laptop, smartfon, tablet itp.). W cookies znajdują się niezbędne informacje do prawidłowego funkcjonowania serwisu, w szczególności procesu autoryzacji (logowania), uproszczenia operacji związanych z lepszym dopasowaniem serwisu do potrzeb Użytkownika oraz tworzenia statystyk oglądalności. Informacje zawarte w cookies mogą być odczytywane wyłącznie przez serwer, który je utworzył.

Powszechnie stosowane są dwa rodzaje plików cookie – sesyjne oraz stałe. Cookies sesyjne, to pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu użytkownika do momentu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki. Cookies stałe pozostają w pamięci urządzenia użytkownika przez czas określony w ich parametrach lub do momentu ich ręcznego usunięcia.

Dzięki plikom cookie mamy możliwość analizować aktywność odwiedzających, statystyki odwiedzin, czas przebywania na poszczególnych stronach oraz zależności poruszania się pomiędzy nimi. Zebrane informacje pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownik korzysta ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości a tym samym poprawia jej bezpieczeństwo oraz efektywność.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja w przeglądarce oraz ich nie usuwanie. Większość przeglądarek, z których można korzystać na komputerach, smartfonach czy innych urządzeniach, domyślnie akceptuje pliki cookie. Można zmienić te zasady w ustawieniach przeglądarki, najczęściej w zakładce Prywatność. Użytkownik może zablokować automatyczną obsługę plików cookie bądź ustawić, aby przeglądarka informowała o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w zakładce Pomoc w menu przeglądarki. Prosimy jednak pamiętać, że wyłączenie plików cookie może mieć wpływ na wyświetlanie naszej strony oraz na możliwość korzystania z niektórych jej funkcjonalności.

Gwarantujemy, że cookies, których używamy mają na celu jedynie poprawę działania serwisu, nie śledzą Użytkownika, nie są wykorzystywane do analizy pod kątem dostarczania Użytkownikowi sprofilowanych reklam lub innych celów marketingowych oraz nie zapisują informacji o stronach, które Użytkownik odwiedził w Internecie.